Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLASSIKAAL HANDBOEKJE. %

Beroepsbrieven van een 'Kerkenraad daar een Predikant is, moeten door den 1 redikant ondertekend worden uit naam, en last des Ktrkenraads. A.I79»- §-35-

Clasfis.

De Praefes mag geen confent tot vertrek uit de Klasfis geven, als met goedvinden der gehele Klasfis. A. 1777- §• 49-

Commisjien.

Een Lid ilaande aan eene Klasficale of Synodale commisfie, 'tzy als primus ot fecundus, wegens wettige reden (van de Klasfis) abfent, en geexcufeerd zynje, zal daar door van zyne commisfie niet worden gefruftreerd. A. 1768. 5-49-

Credentien.

Credentien na de Klasfis zyn afg«fchaft. A. 1755.

Deputatus Synodi.

In gevalle een Klasfis een Lid ad Synodnmlend, om ^gts voor één of mee laren, in plaatfe van een verftorven of verSokken Deputatus, tot Deputatus Synodi £ worden aangefteld^ zal zulks m het ver-

Sluiten