is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter geschenk voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 >

Art m 'er: Hij gebiedt, en het Jlaat 'er. ■ zoo

doet God alles zijn cn dit doen zijn noemen

wij Jcheppen.

6 Mijne lieve kinderen! weinig, zeer weinig heb

ik li van dien weldaadigen God gezegd dan

genoeg, om u ter nadere kennis van dat wezen aan te fpoorenj leert Hem kennen, als uwen fchepper

cn weidoener, die u tot geluk fchiep ditge-

Iuk bevordert gij, door braafheid en gehoorzaamheid — zoo gij niet braaf, niet gehoorzaam zijt, verwoest gij uw geluk cn moet dus dien weldaadigen God bedroeven: weest dus immer braaf, gehoorzaam, en verftandig, lieve kinderen! cn bedroeft God niet.

Nu ging de braave n i kol aas van den heuvel af, — traanen van aandoening rolden langs aller wangen, reeds daalde dc avond, toen hij weder met zijne kinderen, zijne wooning binnen trad.

r> e