Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(SZ0 EE SRAfiSCHE OtóWENTEtlJj,^

het minfte met de kerkelijke gefchiedenis be* kend is, moet weeten dat de dwaalingen def Gnostieken, Cerinthiaanen, en anderen lang voot dien tijd hebben plaats gehad, en dat duizenden' in die Metaphijfifche gefchilleri hün leven verlooren hebben. Doch ik kan niet afzijn te dénken dat er in den tegenwoordigen toeftand van Europa in het geheel geen godsdienst zoude overblijven, indien de gevoelens der menfchen niet op eene behoorlijke wijze door nationaale inftellingen geleid wierden. De leeraars der onafhanglijken zullen zich bij. het volk trachten bemind te maaken, gelijk zij altoos gedaan hebben, door zich te fchikkeh naar zoodanige gevoelens als zij weeten meest naar den fmaak hunner toehoorders te zijn. In de oüde gefchilpunten wordt nu geen belang meer gefteld en ik zojjde vreezen dat de leeraars zich het meest zouden' bemind maaken mét hunne toehoorders door eene reeks van verfijningen te leiden, tot dat zij, tot hun genoegen, blijven ftaan bij het materialismus van Dr. Priestleij, van waar er flechts een ftap te doen is om overtegaan to*het atheismus van Diderot en Condo'rcet.

Wanneer wij zien, dat er zo veel reden tot vreezen is, geloof ik dat wij op onze hoede behooren te zijn, en dat ieder die het zoet der Brftfthe vrijheid gefmaakt heeft, dezelve zorgvuldig moest trachten te bewaaren, Wij moesten alle geheime bijeenkomften , en alle gefprekken over polietieke volmaaktheid en eeri

Sluiten