Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANSPRAAK,

AAN DE BEDRUKTE

HUISVROUW

E ET

ONNOOZEL KROOST,

van Mn ter dood verw&ezeney doch

thans gevangene parüikmaaker

FRANCOIS MOURAND;

BENEVENS EEN

JLGEMEENE DANKBETUIGING

DER MENSCHLIEVENDHEID VAN DEN

S O U W* JE M 1 JST,

ENZ. ENZ* ENZ»

Alöm a 3 Stuivers te Bekomen.

Sluiten