is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweeëntwintigste Brief. 119

des bergs St. Bernard, aen de' rivier de Doire, liggen het Hertogdom en de ftad Augusta, dus genoemd omdat men wil dat Augustus 'er eene volkplanting gezonden heeft. Zeker is het dat men'er nog vrij fchoone overblijffels'der aloudheid vindt. De berg St. Bernard is die vermaerde hooge berg, die Zwitferland van Italië affcheidt. Men heeft drie dagen noodig om deszelfs top te bereiken; en men onderhoudt de Reizigers, die rust en kragten noodig hebben om hunnen weg te vervolgen, drie andere dagen zonder eenige betalinge.

Men heeft hier fteden, welken men alleen doortrekt, en die door mij niet genoemd zouden worden, indien zij niet een gedeelte der Staten van den Koning van Sardinje uitmaekte, gelijk als Quiers, Asti, Villeneuve, Albe, Yvrée, Tende, Vogherra, Bobio, Chivas, Cafal, Vigevano en Novare, waervan gij zoo dikwerf de namen in onze ongelukkige oorlogen met Italië gelezen hebt. Zij liggen meestendeels in eene vruchtbare en welbebouwde vlakte , befpocld door verfcheiden rivieren, die van de' Alpen afftroomen, en in regentijd gevaerlijk zijn om over te fteken. ■ De gewoonte om ijder ftuk ïands , het zij veld öf weide, aftefluiten met eene graft met water, en eene levendige hegge , bezet met groote boomen, als moerbeziën, olmen en populieren, begint algemeen te worden in de geheele vlakte van Lombardije. Deze manier van $enkwecken verfterkt de landerijen, beveiligt zé H 4 voor