Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8

De Nieuwe Reiziger.

is, dan de fchrijvers van het leven van dezen heilig voorgewend hebben, omdat de visfchen, vol* gens het gevoelen van vele Natuurkundigen» niet hooren,

De hoofdkerk, een gebouw van weinig aenzien in zich zeiven, is echter verfierd met twee fchoone tafereelen, het eene van Solimene, en het andere van Andreas van Salerno; voorts met eene witte marmeren kolom, van boven tot beneden bebeeldhouwd , welke men zegt dat tot den tempel van Salomon gediend heeft, zijnde van Gothisch werk ,maer met veelnaeuwkeurigheid en zindelijkheid uitgevoerd; eindelijk me: eene vaes van wit marmer van Paros, in de vorm van eene klok gemaekt, ontrent vier voeten hoog, en door vier marmeren leeuwen gedragen. Zij ftrekt tegenwoordig tot eene doopvont. De rand is omzet met eenen krans van wijngaerdbladen. Het midden vertoont Bacchus , op he? tijdftip zijner geboorte, door Merkurius in de handen van Ino gefteld. Anderen verklaren dit halfverheven beeldwerk op eene andere wijs, en zeggen dat het is dezelfde Ino, gemalin van Atharnas, koning van Thebe, zittende op eene rots, en verbergende een van hare kinderen in haren fchoot, om het voor de woede van haren echtgenoot te beveiligen. Saters en Bacchanten houden zich met danfen bezig. Men onderfcheidt 'er een Boschgod, fpelende te gelijk op twee fluiten. Men wordt niet verzaed van zich te verwonderen over de fraeiheid der teekening, de fierlijkheid der gedaente, de vol.

maekte

Sluiten