is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV.Boek. Geschiedenissen. 93

Oppermagc in Zweeden. Zy en haar Gemaal flooten, kort daarna, den Vrede met den Koning van Denemarken.

De Prins van Oranje en Nasfau, hoewel hy flegts den ouderdom van ruim zeven jaaren hadt bereikt, werdt, in de maand October deczesjaars, verkooren tot Stadhouder van Groningen, op dezelfde voorwaarden , als zyn Vader en Voorouders deeze aanzienlyke waardigheid bekleed hadden. Men hadt, al federt eenige jaaren, in het geheim , gearbeid om den jongen Vorst deeze waardigheid te doen opdraagen. Maar de Stad Groningen hadt 'er zwaarigheid in gemaakt, en de verheffing, tot hier .toe, tegen gehouden.

De beroemde Kardinaal Alberoni, wien het niet gelukt was, eenen op Hand in Engeland te verwekken, ondernam thans zulks in Frankryk ; doch ook hier werden zyne aanflagen fpoedig ontdekt. Men hadt nagefpoord, dac hy zyne gewigtigfle brieven afzondt naar Madrid, door middel van den \bz Portecarrero , Neef van den Kardinaal van dien naam. In gezelfchap van eenen der Zoonen van den Markgraave Monteleone, en van zekeren Jofeph Hodgis , die voor een Engelschman doorging, was hy, tegen het einde van het jaar, met eene Postkoets, van Parys vertrokken. Het geval wilde dat het Rytuig brak, toen men naauwelyks twee myJen wegs hadt afgelegd. By die gelegenheid hadt de Postryder opgemerkt , dat Portecarrero meer zorge hadt betoond voor

«i zy-

1718.

De Prins

van

Oranje wordt Stadhouder van Groningen.

De KardinaalAlberoni zoekt opftand in Engeland en Frankryk te verwekken.