Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Vijfentagtigste Brief. 239

Het Bisdom Lodeve. De ftad Lodeve, Lodesve, legt aan den vloed Lergue, tusfehen 'c gebergte. De Bisfchop, die aldaar 't waeraldlijk gebied en den titel van Graaf van Montbrun voert, ftaat ook onder den Narbonfchen Aartsbisfchop.

Het Bisdom Agde. Welke ftad van dien naam eene haven heeft, leggende aan de Rivier Eraut, daar die in de golf van Lions valt, 13 mijlen van Montpellier. De Bislchop, die Graaf van Agde genoemd word, hoord onder den Bisfchop van Narbonne.

Het Bisdom van Montpellier, word verdeelt in Aarts-Priesterfchappen: als dat van Brifac, zijnde eene kleine ftad; — Viols in het Landfchap Sevennes; — Fiviez; — Restinclieres; — Asfas; — Bailarirues; — Frontignan, eene kleine ftad aan het Meir Ma^uellone; — en Montpellier, welke de Hoofdftad is van NederLanguedoc, aan de kleine Rivier Lez, gelegen op een' heuvel, tamêlijk groot en gedekt door een fterke Cidatel. Men getuigt dac haare inwoonders in heusch- en gedienftigheid uitmunten. Onder andere wetenfehappen is de Medicijnfche Faculteit hier zeer beroemd.

Het Bi«dom Nimes, bevat eene aanzienlijke en 'volkrijke fta+ van dien naam, 7 mijlen van MontpelÜsr; zijbeefceen Prefidiaal en Sen chausfée. Haar Bisfchop ftaar onder den Aarcsbisfchop van Narbonne. ' — Beaucaire.: eene ftad aan de Rhone, 10 mijlen van Nimes; hebbende een beroemde Jaarmarkt van 32 Julij tot in Augustus»

Sluiten