is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao6

De Nieuwe Reiziger.

geweld, is geen bewijs van fchuld! het is Veeleer een blijk van rechtvaardigheid en önfchuld, wier lot het doorgaands was en is, om, op deeze wcereld, voor de boosheid te moeien onderdoen.

De hevige verdenkingen tegen Lodewijk den Zestienden, bragten intusfcben niet minder gisting in de gemoederen des Volks te wege, dan de kunstnaarijen der uitheemfchen. Men Zag een Koning aan het hoofd des Rijks, wiens eerlijkheid men niet flegts in twijffel trok; maar wiens bekwaamheden en zielsvermogens men btfchouwde, als op verre na niet toereikende te weezen, om, ih deeze netelige omftandigheeden, het roer van een zo volkrijken Sraat, als Vrankrijk, behoorlijk te kunnen beftuuren. Een zund» vloed van gefchriften befchuldigde hem openlijk van kwaade trouw en veinzerij, fchoon verre de meesten deezer befchuidiging'en de kennelijke blijken van te vergedreeven partijzugt droegen. Andere gefchriften poogden den Vorst te verdeedigen, doch deeden het veelal ten kos;en van bekende waarheeden en gebeurtenisfen (*). Wij zullen ons in dit gedugte Volksverlchil niet inlaaten, het welk" zo veel invloed op het lot der

•Vol-

• (*) Onder de gefchriften, die voor den Koning pleiten, verdiend inzonderheid geleezen te worden: Mijne Republiek , gefchreeven door Plato , v.itgcgeeven door J. de Sales. Uit het franscb vertaald.