Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTEN INHOUD

De Slaven van Madagaskar, 435 Het Climaat is zo gezond ,

In de Bergen zyn Metaalen, 4^6 De Wynbouw en de Conftantia Wyn, 437 In de Boerderijen teeld men Koorn en Vee, de Boeren

bedienen zich van Hottentotten,

het Planten en Dieren-ryk , 438 De Gouverneur van dit geheele EtablisfemcnC

en deszelvs Regerings-wyze, 439 De Ink-omften van den Gouverneur, 440 Het voornaamfte van den Koophandel, 441 De Directeurs der drie Geweften van de Maatfchappy

Bengaale, 441

Suratte, 442

Perfiè.

De vyf Commandeurs der Maatfchappy, 443

Malabaar, de Noord - Ooftkuft van Java, 444 De Weflkuft van Sumatra, Eenige Opperhoofden en Refidenten te Batavia

afhankelyk, 445 Handel op Japan, China, Bantam, 446

Dortjasfe, Anjer, Curabon en Japara, Cheribon,

Timor , Pegu, 447

Siam, Tonquin, Mocha , 448 De Welt - Indifche Maatfchappye , 449 De Kamers van Amfterdam, Zeeland, 450

Op de Maaze, het Noorder Quartier. Stad en Lande, 451 De Generale Vergadering van Tienen, 451 De Compagnie bezit in Africa en America

Guinea, 452 De Directeur Generaal

Curacao, 453 Den Titel van den Gouverneur

St. Euftatius, 454 Ifequebo, Demerary, de Eilanden van St. Chriftoflel,

ïabago en Buenos Ayres, 455 Het Genootfchap van Surinaamen, 456 De Forten Zeelandia en Sommelsdyk, 457 De Regering in die Volkplanting, 458 De Bezetting in de Colonie , als ook te " Paramaribo, 459 Het Gouvernement, 460 Het Huis van den Commandant,

De

Sluiten