is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o4 Beknopte Befchryving der

den gedwongen, om de Vonnisfen van den Bloedraad door de Spaanfche Inqidfitie , beftaande uit 12. perfoonen door Duc d'Alba dien Schrikdier exprelTelyk daar toe aangefteld zynde, zonder Appelleren alles op het aller wreedfte uit te voeren, om zelvs in geen ongenade te komen, zo dat, nu niemand 'f zy Roomfch of Onroomfch meer veilig was., en voor al niet, die eenig vermogen hadde. En zo was dit de eerfte en voornaame grond waar door de Beroertens vervolgens in Nederland zo Hemelhoog quamen te fteigeren, waar door het Land geduurig weergalmde van gevvelt, wreedheid en 't vergieten van onnozel Bloed De Voorfpraaken van Keizers , Koningen en Vorften waren te vergeefs , de fchrik was alom even groot, zelvs by de Gouvernante en in den Raad. De Prins van Oranje daarom meende, het was nu geen tyd meer langer te moeten zwygen, hy was ook de Eerfte, die zich vryborftig in den Raad liet hooren; en zich manlyk tegen de wreede bevelen des Konings verzettede; zeggende { het komt den Koning niet toe, over de Confcientien te gebieden En toonde met veel kragt van redenen, hoe die bloedige Placaaten, helfche Inquifuie, verderffelyke BilTchoppen en het Afgodifche Concilie van Trenten , nooit konden gedult worden.

En hoe zullen we die allerongehoordfte Rechtbank tQ regt -by alle Volkeren gevreeft

vn