Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeventien Nederlandfche Provinciën. 20?

zyn; en onder fchyn van Religie over de vyftig duizend .Burgeren door de Inquifitie had om 't leven gebragt, met hangen, onthalzen , verdrinken, branden en duizend andere Tormenten, onder 't dekzel der ] v st i t i e ; om van het Bloed in den Rryg vergoten, te Zwygen , en na vruchteloos voorftellen van verfcheide middelen tot Pais, de Lydzaamheid te lang getcrgt, getrapt en getreden Zyn1 de , verklaarden ze den gemelden Koning, voor een verfoeijelyke Ty ran, vervallen vart alle Recht tot de N ederlandfche Heerfchap-^ py, aïle Amptluiden, Pvechters, Vafallen ert Ingezetenen ontllagen van den Eed, hem als Vorft des Lands gedaan, ert alle die in eenige Burgerlyke Bedieningen , als itiede die in den Krygsdienft waren, wierden gelaft hunnen Eed van Gehoorzaamheid aan de Algemeene Staaten af te leggen.

De vréugde en bly dfchap over dien Afstand was by alle Welmeenende zeer groot; men Zegt, dat de Staaten een Drinkglas lieten maken, by wyze van een Glaafe Klokje: en dat Zy dat Glas op hunne Maaltyd by den Afstand (Abdicatie) gebruikten, en-op de Welvaatd van het Land, de Vrije Staaten enz dronken. Even gelyk de verbondene Edelen uit hec bekende Geuzen-napje eikanderen hadden toegedronken ; dit Glaafe Klokje kreeg de naahi y£tï Duc d' Alfs Uitluidinge, 'tgeen andefë flaaryólgdiidéï Wsv zongên^3^iloA 5

Sluiten