is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der zeventien Nederlandsche Provincien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$io Beknopte Befchryving der

gers in de mond, dat haar het Sop by de bek en tuflchen de vingers neerdruipt, alzo men 'er af walgen moet, zo beeltachtig als zy eeten; op dusdanige manier leeren zy van jongs aan van haar Slaven en Slavinnen, die haar opvoeden.

Wanneer deeze Lihlahs Kinderen, of Mistifche, of Kaflifche by occafle eens hier of elders aan een trefTelyk Mans Tafel worden te gaft: genoot of elders ter Bruiloft zyn , weten zy ook niet, hoe haar te zullen houwen of aanflellen; durven ook felden een Woord fpreken , als tegen haars gelyken , om dat 'er gemeenlyk om haar Propooften, die zy te voorfchyn brengen, gelacht wor-

r^fgifc nys buo ?b?*h> io m'y.qj* ^'nn'

Het gebeurde eens, dat zeker Jufvrouw mede benevens eenige andere Jufvrouwen aan de Generaals Tafel wierd getraceerd, één van deeze Jufvrouwen wierd van één der Monfieurs , onder een Compliment, een agterftuit van een gebraden Hoen voorgedient, zy nam hetzelve zeer onwaardig weder van haar Teljoor en leidde het wederom in de Schotel; met deeze woorden: eeu Nonkere comme gatte de Galine; (dat is} ik wil geen gat of fluit van een Hoen eeten : was dit niet wel gecomplimenteerd van deeze Jufvrouw.

Wat dunkt u? is hy 'er dan niet trefTelyk mede voorzien ? die met zodanigen Oofl-InJifche Liblès Kind of een ongebleekte Dongrh

A