Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST4

LANDREIZE

liet het hier niet hij, maar ging voord met het mijne de zweep en het zijne de fpooren te doen voelen en rende zoregt door over alles heen , wat ons in den weg kwam, dat ik indedaad geloofde, dat hij razend was geworden, of dat hij in den zin had mij den hals te doen breken. Meer dan eens was ik willens, hem met mijne zweep zo te treffen, dat hij van het paerd zou hebben moeten tuimelen — doch gelukkiglijk kwam het geduld mij telkens te hulp en boezemde mij in, het te verdragen , en het eind aftewagten. Ik oordeelde mij in eenig gevaar te bevinden; en ondertusfehen was de magt, die hij over het dier had, zo groot, dat ik het onmogelijk vond, het te houden; dus moest ik den uitflag aan de Voorzienigheid overlaten en hinderde hem in het geheel niet. Maar ik gaf hem alle fcheldnaamen, die ik in de lingua franke, flegts kon bedenken; hij beet op zijne tanden en noemde mij weder Dumus , Jihash en Burhi, dat is, zwijn , ezel en muilezel, met eencn fncllen en geweldigen toon.

Hij deed dit in eene ilreek van bijna twee uuren , in een onbebouwd gewest, hier en daar met kanaalcn doorfneden, welken in den regentijd door waterbeken gevormd worden; en hetwelk digt bewasfen was met brem - en vaarenkruid en andere laage ftruiken , en voor het overige vol heuvels. Zijn paerd voerde hem. fnel over alles

heen i

Sluiten