Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVI.IEID»

SV\ 45.

(Vervolg van No. 44.)

In de laatfte tijden, zegt God, zal het gebeuren, dat ik van mijnen Geest zal uitftorten op al het menschdomi dan zullen uwe zoonen en dochters profeteeren, en uwe jongelingen gezigten zien, en uwe ouden droomen droomen ; ja, ik zal ook op mijne dienstknechten en dienstmaagden in die tijden van mijnen geest uitftorten, zé dat zij zullen profeteeren. — Ik zal ook wondertekenen boven in den hemel geven en beneden op aarde; bloed, en vuur, en rookdamp. De zon zal in duisternis, en de maan in bloed verkeeren; eer dat 's Heeren dag j die groote en doorluchtige dag, komt ! Dan zal nogthands elk,die''s Heeren naam zal aanroepen, behouden wordem

HAND; II: lfj —21.

DE VOORZEGGING VAN JOEL , DOOR. PETRUS OP DEN PINKSTERDAG AANGEHAALD, IN HET LICHT GESTELD.

Wij hebben onzen Lezeren, de voorzegging van de uitItorting des Gcestes op den Pinkfterdag in het üchc gefteld; thands zullen wij hun het volgende gedeelte vari die godfpraak verklaaren. Ik (zegt de Heere) zal Wonderen geven in den hemel enz.

III. D li s l. Yy 'fc?

Sluiten