Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET ZEVENDE DEEL. M

N°.24. het bidden door den geest OF euangel1sche gezindheid en de zacht¬

heid van jesus L e e re. . Bladz. j 85.

S5. de leer van jesus is in allen opzigte

de beste leer. (vervolg van N9. 24.) 193.

3<j. de vredelievendheid. . . . 201. 27- over de go de - behaaglijke naarstigheid, r • • • s°9'

28. de overdenking van onze wegen. 217'

29. de overdenking van onze wegen, (vsf

volg van N°. 28.) . . . . 225.

* 30, de christen tegen de vreeze des doods bemoedigd. . . 233»

31. overdenkingen bij de intrede van het

jaar 1795. .... 24I.

32. overdenkingen bij de viering van je-

sus geboorte. . . . 249.

33. het vertrouwen" op den alregeerer

maakt den christen in alle rampen gemoedigd. . . . 257.

34. de voortreflijkheid van den langmoe-

digen boven den ii oog moedigen. 265.

35. de godlijke voorzienigheid schikt al¬

les tot haar doel, zelfs den g o dloozentot den dag der straf f;'.. 273.

36. Dï godlijke voorzienigheid schikt al¬

les tot haar doel, zelfs den god. loozen tot den dag der straffe.

{vervolg van N°. 35.) . . . 2S1.

37. de oprechten tegen de argli[ti'ib

bedriegers gewaarschuwd. . . 289.

" "3 N°. 38.

Sluiten