is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22$ )

vere menfchen-liefde, in het werk der verlosfing, zoo, luisterrijk ten toon gefpreid maar ook uk de aankondiging van een toekomend oordeel , waar in de deugdzamen eeuwig juichen, doch de werkers der ongerechtigheid zullen verftoten worden van het aangezige des Heeren en van de heerlijkheid zijner fterkte.

Zie daar zaken en onderwerpen, waar omtrend wit : dikwerf geduurig met eene geheiligde aandacht verkee- I ren moeten.

Dan, daar tegenwoordig in veele vergaderingen onder de Christenheid in het H. Avondmaal de dood van jesus christus weder plegtig zal gevierd worden, — zullen wij thands eenige bijzonderheden opnoemen a Waar omtrend — en hoe wij moeten Werkzaam zijn.

Men bedenke thands, hoe liefderijk onze barmhartige

Hemelvader zorgde voor onzen eeuwigen welftand. .

Uit loutere menfchenmin fchonk hij ons zijnen Zoon ten verlbsfer , en met hem de grootfte weldaaden, — Weldaaden , die hoofdzaaklijk zich bepaalen tot alles, wat ons verftand verlichten , onzen wii heiligen , err'

ons zelfs in de uure des doods kan bemoedigen ^

ja eeuwig kan zaligen.

De menschlievend'ï God en Vader fchonk dezen zij»

flen Zoon- aan zondaaren aan menfchen, die zijne

bevelen overtreden hebben en nog daagiijks overtreden.

Ziet, hoe groot eene liefde ons de Vader ge^^vcn'

he.ft . hij zoudt zijii eeniggeboren Zoon in de wereld, op dat een iegelijk, die in hem gelooft, niet ver*

dervc, maar het eeuwig leven /lebbe. Indien wij

in hem gelooven, hebben wij vergeving onzer zonden, en

dus,