Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Want zo dikmjh ah gy dit Brood zult eet en, en deezen Drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heer en > tot dat hy komt. 185.

TWINTIGSTE LEERREDE.

DE DOOD VAN JESUS CHRISTUS , EEN VOORBEELD VAN DEN DOOD ZYNER RECHTSCHAAPENE DIENAAREN.

Tweede Brief aan Timotheus: Hoofdft. II. vs. 11.

Dit is een getrouw woord. Indien wy met hem gefiorven gy», zullen wy ook met hem leeven.— 2091

EEN- EN- TWINTIGSTE LEERREDE.

DE STANDVASTIGHEID VAN JESUS CHRISTUS IN HET UITVOEREN VAN ZYN WERK OP AARDE, EEN VOORBEELD VAN NAVOLGING.

Briee aan de heereen. Hoofdft. XII. vs. i, 2.

Daai'tmi

Sluiten