Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne opgaaven , of injpeftie, eerlijk, en getrouw

gedaan hadden, te,

3. De tegenwoordige Scheepen , die de Maatt fchappij, zo hier , als in de Colomes , in eigendom bezit, wel aantehouden; maar niet verder aante timmeren, of zwaare Reparatien daar aan te bekostigen , zo dra dezelve van haare eigen werven, en werfvolk ontflagen zal zijn ; in tegendeel, alk die Scheepen , welke alleen, tot nog toe, ter koopvaardij gediend hebben , en tot geen defenfie ge~ approprieerd zijn bij hun Retour in deeze landen, publiek te verkoopcn, en ten gelde te maaken,- om, zo doende, van al het eigen fcheepsgoed, enfcheepe:i,, zelfs ontflagen , en van al dien verderen kostbare ommeflag , van Werven , en eige Equipagien verlost te kunnen worden, op het voorbeeld van de Engelfchen. —, cn ten

4. De ten oorlog toegeruste Schecpen , over ea weeder , tot beveiliging van den Koophandel, in da Indtpme Zeen , aan te houden: immers zo lang bij de Compagnie draagelijk te maaken , en in wee-" zen te doen blijven , tot dat de Maatfchappij9 of een eigen Zee-Marine, of, van weegens den Staat, eenige vaste Oorlogfcheepen in dienst zal hebben, welke hunne Colonies. beveiligen , af, en aan vaaren , onder hnnne ordres, en dispofitie Haan, en door hun betaald worden : gelijk wij dit Huk , ftraks , nader afzonderlijk , zullen verhandelen.

Sluiten