is toegevoegd aan je favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 435 )

der dien datum den opneem —de Gecommitteerden, die daartoe benoemd waren, vonden dit bedragen wezenlijk in natura per restant; dog de Caffa rekening zelve wierd niet eerder afgefloten voor het laatfte van de maand November daar aan volgende, om reden, dat er onder de gemeente nog verfcheide Ordonnantiën waren , die nog ontvangen en afbetaald moesten worden; zo mede al het verkogte, s'Compagnies wegen, zo aan haar Hoog Edelens, als door de respective administrateurs, waarvan de Ordonnantiën in September en October opgemaakt, en ultimo Augustus gedateerd wierden; deze moesten ook alle nog bij gemelde Casfa rekening verhandeld worden.— Ja zelvs de asfignatiegelden,zomtijds wel tot ao Ton , wierden in October en Npvember in Casfa betaald en evenwel nog bij voormelde Casfa reekening onder ultimo Augustus ingenoomen; wanneer nu alles ingekoomen was, wierd de Casfa rekening afgeflooten, en dan ook eerst het generaal rapport opgemaakt, en daarbij het faldo der Casfa rekening bekent gefield; waardoor dan ook komt, dat de gem. Heer Breton, onder het transport van de generale Directie, dat onder voorgemelde generale transport gefchreven was, heeft geteekend voor een aanzieneIijke fom van Rd 724516 |, volgens het Berigt van zijn Ed., gediend aan de Hooge Indifehe Regeering den 24 Juny 1783. Uit het voorenftaande word bevestigd, dat zijn Ed. wel het wezenlijk restant, dat er onder ultimo Augustus 1780 rot Rd 44851-26 — in Casfa was, accuraat konde laten opneemen , doch niet het restant, dat bij de Casfa rekeningen was gefield, en waarbij zoo veel gelden gekomen waien,