is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreize naar de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar 0è OOSTTNDIEN. 9;

• terau, de andere den Rhijn op. Ik maakte geen bedenking om den laatflen te verkiezen, en werd voor mijne keus met het gezigt eener fchoone iandftreek, die door het fchoonfte flag van menfchen bewoond word, welken ik ooit gezien heb, beloond. Dalen met kudden bedekt, vlakten met koornlanden verfierd en heuvels mee wijngaarden pronkende , verrukten het oog en ontwikkelden in de ziele al de gelukkigmakende verbeeldingen van overvloed, rijkdom der natuur en waare gelukzaligheid. Maar mijne bezorgdheid, om mijne reis te vervorderen en mij ook van eene foort van eenzaamheid te bevrijden in een land, alwaar het reizen wel góedkoop is, maar allerlei gemaklijkheden in openbaare huizen liegt zijn, deden mij fpoeden, zonder mij den tijd te laten tot de vereischte waarneming van het land bij mijne doorreis, zodat ik ongemerkt door eene menigte van fteden was geflopen, van wélken ik mij, behalven Ments en Koblents, de naamen niet te binnen breng, en eindlijk in de groote vrije rijksftad Frankfort aan de Main aankwam.

Het gebied, welk tot Frankfort behoort,- Is van eene aanmerklijke uitgeftrektheid en door de Rhijn - en Mainftroomen is de koophandel, niet enkel voor dit land, maar ook voor andere handeldrijvende volken en voornaamlijk voor Grooc-

bril-