Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PLACJAT, bij welks het begraaven% der Lijken in de Kerken , midsgaders binnen de Steden en Dorpen, verboden wordt. — En waarbij tevens gelast wordt, de

wapens en rouwkassem

te amoveeren, en de gedistingueerde gestoeltens in de Kerken, egaal te maaken. Gearrefieerd den 8. Juni) 1795. Het eerjle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De provisIoneele representanten van met volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten: dat wij in overweeging hebbende genomen, hoe met de grondbeginfelen in onze Publicatie van den 31. Januari] 1795. vervat en ten rigrfnoer van onze eigen verrigtingen en gedrag aangenomen, en waar op het Gebouw dar toekomftige waarlijk vrijë, en met de onverganglijke Rechten van den Mensch en Burger overeenkomende, Regeeringsvorm moet worden gevestigd, geenzins zijn overeen

Sluiten