Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ïi >

zal invoegen vermeld, worden verklaard eerloos, infaam en onwaardig, en geconfineerd voor den tijd van zes jaaren.

I7i

Een Gemeen Militair, die in Vreedestijd van zijn Post of Schildwacht deferteert, zal in voorgemelden voege worden verklaard eerloos, infaam en onwaar* dig, en geconfineerd voor den tijd van agt jaaren. 18.

Een Onder- Officier of Gemeen Militair, die met Geweer en Wapenen deferteert, zal in aile de gevallen, hiervoor bepaald, twee jaaren langer worden geconfineerd.

19.

Een Onder-Officier of Gemeen Militair, die met gelaaden Geweer deferteert, zal in alle de gevallen, hiervoor bepaaid, zes jaaren langer worden geconnneerd.

QO.

Een Officier, Onder - Officier of Gemeene, die in tijd van Vreede deferteert, zonder dat zijne defertie met eenige verzwaarende omftandigheid is gepaard, en die zich "binnen den tijd van drie weeken in arrest begeeft, zal, zoo het een Officier is, uit 's Lands dienst worden gedimitteerd, zoo het een Onder-Officier is, zal hij zoo lang als Soldaat moeten dienen, tot dat hij zich door een goed gedrag en beweezen trouw in den dienst, eene bevordering op nieuws heeft waardig gemaakt; doch zoo het een Gemeene Militair is, zal hij niet zwaarder dan met vijf-en-twintig flagen voor het front van de Parade, geftraft worden. En zal geene vrijwillige terugkomst baaten, indien de tijd van diie weeken na de defertie verloopeti is; en ook niet, ingevalle de defertie met eenige verzwaarende omftandigheid is gepaard geweest.

ai.

Dit zelfde zal ten aanden van een Onder-Officier of Gemeen Militair, plaats hebben, indien de defertie , in tijd van oorlog, uit een Guarnifoen, Campement of Cantonnetnent, van het Toneel des Oorlogs verwijderd, gefchiedt, en met geene verzwaarende omftandigheden verzeld is.

22.

Sluiten