is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' II .

boek VII

Hoofdft. na C. G. Jaar 235. tot 251.

Sacrificati, Thurificati, en Libèllatici.

i 1

4

' < \ 1 l \ I (

d

442 K E II K E L IJ K E

Christenen, door den toenemenden uiteriijken voorfpoed der Christelijke Gemeenten; deels ook, in den aart der tegenwoordige vervolging, die de Christenen niet terftond ter dood bracht, maar door herhaalde en langduurige kwellingen, moedeloos zocht te maken; terwijl zij, die zich met de vlucht wilden bergen, hun vaderland en goederen moesten verlaten, welk édn en ander zij behielden, indien zij het Christendom verlieten, en deel namen aan de Heidenfche plegtigheden, voor welke verzoekingen velen bezweken.

Deze afvalligen of gevallenen, (Lapfi,) maakten zich niet, op dezelfde wijze, fchuldig, aan het verzaken van hun geloof. Eenigen beleden openlijk het Heidendom, en offerden daadlijk aan de Afgoden, ai aten van het Afgoden - offer; anderen rookten tllecnlijk ter eere der Afgoden wierook; men onder'cheidde hen , door bijzondere namen , de eerfte verden Sacrificati, de laatstgemelden Thurificati, jenoemd, zulken, die geüferel, en zulken, die gevlerooki hadden. Doch, gelijk bij de vervolging, mder den Keizer severus ( * ) , de Christenen, -oor geld, de gunst van bijzondere Overheden wis£ti te bekomen, waar door zij van de vervolging cvrijd bleven, zoo bezorgden zich, ten dezen tijde, elen getuigfehriften van dc Overheid of aanzienlijke eden, behelzende , dat zij, als verëerers van de Joden, aan 's Keizers bevel voldaan hadden , en

dus

(*) Boven Bladz. 288. Dit werd wel door de Monmisten, en ook door tertullianus, afgekeurd, maar oor de Christenen in het gemeen geduld.