Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

A. P. NAHUYS,

gefielde Vraag te ontleden , en , het geen daarin met weinige woorden is voorgefleld, onder Verfcheide vraagen te brengen, welke alles in zich bevatten , het welk in deeze korte Vraag, zoo ik vertrouwe , door het Genootfchap veronderfleld , en ter' nadere ontwikkeling en betoog is voorgefleld, om vervolgens op ieder deezer Vraagen een kort, klaar, en , zoo veel in mij is, voldoenend antwoord te geven. Kunnen deeze mijne geringe pogingen aan het Genootfchap eenig genoegen en voldoening geven, dit zal mij niet onverfchillig zijn , bij den uitkomst te verneemen.

§. V

De Vraagen die ik voorneemens ben te verhandelen, zijn de volgende:

Eerste Vraag.

Wat is Ut Phlogiston, of wat verftaan de Scheikundigen door het zelve?

Tweede Vraag.

Heeft men het Phlogiston door Scheikundige Proeven van de Lighaamcn , waar in men het

zei-

Sluiten