is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ever hu PHLOGISTON. 213

zelfftandigheid des lichts moet dan, naar deeze Helling, deeze verandering van de zuivere of gedephlogisteerde-Lucht uitwerken : en echter leeren de Proeven van de H. H. Scheele, en Berthollet , dat Salpeter-zuur , op zig zelfs, aan het zonnelicht blootgefteld , eene aanmerkelijke hoeveelheid gedephlogisteerdeLucht'opleevert (h).

Daar nu de verkrijging der gedephlogisteerde-Lucht van het Salpeter-Zuur, alleenlijk door het zonne licht, en door geene andere omftandigheid gefchiedt; en de zelfftandigheid, waar van deeze gedephlogisteerde-Lucht is zaamgefteld , zeekerlijk voor af, en wel in eenen ftaat van vastheid, bij het Salpeter-Zuur moet beftaan hebben; zo blijkt het, dat het licht de eigenfehap heeft van deeze zelfftandigheid , of de gedephlogisteerde-Lucht, eenen luchtvormigen ftaat te doen aani.'eemen , en dus eenen ftaat, die juist het tegengeftelde is van den genen, welken Macquer aan het zelve toekent: namelijk, dat het de zuivere Lucht tot eenen vasten ftaat zoude veranderen.

Ten anderen: Wanneer het Phlogiston de. zelfde zelfftandigheid met die des lichts was ,

zo

(,'z) Journal de Phyfique , Tomé XXIX. pag. 231. pag. 82.

O 3