is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het PHLOGISTON. 319

waarfchijnlijk''wordt, door de Caufticiteit welke men bij de gedephlogisteerde-Zeezout-Zuure-Lucht gewaar wordt; welke, wel is waar, ten opzigt van de berooving van het. Phlogiston aan gedephlogisteerde-Lucht gelijk ftaat, doch bij welke men geenzins eene zo nauwkeurige vereeniging met de zelfftandigheid der warmte kan onderftellen : blijkens de geringe warmte, welke men maar behoeft aantewenden , om het Zeezout-Zuur, door behulp van de Manganeze , tot dien ftaat daar-

teftellen ; als ook door de verandering

welke van dit gedephlogistcerde-Zeezout-Zuur tot gedephlogisteerde-Lucht, en dus tot eenen ftaat zonder Caufticiteit, kan gefchieden, als men de gedephlogisteerde-Zcezout-ZuureLucht door Water laat opneemen, en haar in deezen ftaat eenen geruimen tijd aan de zonneftraalen blootftelt, of haar eene groote hette doet ondervinden, (<). Om niet te

zeg^s]) Berthoi.let, Joürn. de Phyfique, Aout ,1786. Da: men op deeze wijze door hette geene zo groote hoeveelheid gedephlogisieerde Lucht, als door de zonneflraalen bekomt, fchijnt veroorzaakt te worden, door de langzaamere, en dus volkomener vereeniging, die de zelfilandigheid der warmte in het laatfte geval met het vocht, en dus met het gedephlogisteerde Zeezout-Zuur, dat in het zelve be, vat is, kan aangaan; dsar in het andere, door de fchielijk

aan-