is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 - Twééde AND WOORD

bracht; en dus in omftandigheden, dat niet alleen het grondbeginzel der zuivere Lucht, maar ook de zelfftandigheid der warmte voor handen is, zo laat zig haare voordbrenging volgens deeze Leerftelling zeer gemaklijk verklaaren.

Dus , wanneer deeze Lucht uit Metaalkalken verkreegen wordt, die enkel door de kracht des Vuurs vervaardigd zijn, is zij de zuivere Lucht van de Dampkrings-Lucht, die door de Metaalen bij hunne verkalking is aangetrokken , en waar van zig, bij haare vereeniging met de Metaal-kalken, de zelfftandigheid der warmte heeft afgefcheiden. §§. 40, 41.'

Wanneer deeze Lucht wordt voordgebracht van Metaal-kalken, die door ontbinding van Metaalen en Vitriool-zuur, of Salpeter-zuur verkreegen zijn, zo is zij het grondbeginzel der zuivere Lucht welke als beftanddeel bij deeze Zuuren aanweezig is, en zig met het

Metaal vereenigd heeft. §§. 41. 43. 44.

Wanneer zij, door middel van hette , van de Salpeter verkreegen wordt, is zij het grondbeginzel der zuivere Lucht, 't welk als beftanddeel van het Salpeter-zuur §. 43, de Salpeter zaamenftelt; 't welk door de vereeniging met de zelfftandigheid der warmte,

tot