Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ever fat PHLOGISTON. 501

Van denzelfden aait van Zuur als dat van de -gedephlogisteerde Lucht moet worden voordgebracht. ■— De voordbrenging van ontvlambaare Lucht door enkele hette, en dat derzelver voordkomst aanmerklijk door het water bevorderd wordt, is ook, volgens dit gevoelen, aan geene zwaarigheid onderhevig, zedert men gevonden heeft, dat die Metaalen welken deeze Lucht door hette uitgeeven , ook juist die zijn, welken de meeste Kool met zig veereenigd hebben (Ji) : immers daar men , volgends dit gevoelen , de Kool befchouwt als eene zelfftandigheid, die, behalven uit aarde, uit Loogzout en Phlogiston beftaat; en men in andere omftandigheden waarneemt, dat het

Phlo-

(Ji) Hier boven is gezien hoedanig door de H. H. Monde, van der Monde , en Berthollet de aanweezigheid van de Kool in het Yzer is waargenomen. Deeze zelfftandigheid mag men ook onderftellen, en zelfs is men verplicht dit volgens het gevoelen van Lavoisier toeteftaan, bij die Metaalen, welken met de Lucht die zij op eene of andere wijze uitgeeven, vaste Lucht vermengd hebben. Dit nu is door den Heer de la Metherie ondervonden plaats te hebben, bij de Zink, Tin, enz. zijnde bij de Lucht die het Lood uitgeeft, flegts eene zeer geringe hoeveelheid, en bij die van het Koper in het geheel geetie vaste Lucht. Journ. de Phyfique Tome XXIX. pag, £22. &c.

ü 3

Sluiten