Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yoa Tweede AND WO ORD

Phlogiston even zo wel met het Loogzout, als met het Zuur ontvlambaare Lucht kan daarftellen §. 29; zo is het ook zeer natuurlijk, dat, wanneer er door hette gelegenheid gegeeven wordt, dat deeze beide zelfftandigheden zig van het Metaal kunnen affcheiden, en zig met elkander vereenigen, er ontvlambaare Lucht wordt voordgebracht ; terwijl het verder volgt, dat wanneer men behalven van hette, van water gebruik maakt, en het water in de tusfchenruimten der deelen van het Metaal indringt; welk vermogen men met eenige waarfchijnlijkheid aan het water mag toekennen, wanneer het zig met het Metaal in de omftandigheid van gloeijing vereeT nigt; ■— het water zeer veel tot de losmaaking deezer zelfftandigheden moet kunnen toebrengen , en dus gelegenheid geeven, dat de ontvlambaare Lucht, in veel grooter hoeveelheid van het Metaal wordt voordgebracht,

§• 67,

Dan fchoon men ook al eens het gevoelen van den Heer Lavoisier, omtrent het water, wilde buiten bedenking ftellen, en dus befchouwen als meer te verklaaren dan dat van Stahl, — zo zijn er nogthans andere zaaken.

Sluiten