is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

BOEK I

Afdeel. IV Hoofdft. naC. G. Jaar 622. tot 814.

po KERKELIJKE rigt over hem, hetwelk over de acht dagen duurde , maar in hetwelk de beide zamengezworenen niet in ftaat waren, de misdaden te bewijzen, met welken zij hem bij den Koning befchuldigd hadden. In het volgende jaar 800 reisde karel zelf naar Rome, alwaar hij gebood , dat alle aanwezende Aartsbisfchoppen, Bisfchoppen en Abten, als ook de Frankifche en Roomfche adel , zich in de Pieterskerk zouden laten vinden. Hier zat hij met leo en de Prelaten, terwijl de overigen ftonden. Ook waren hier de befchuldigers van leo tegenwoordig; maar als karel en de Prelaten merkten, zegt een gelijktijdig Schrijver (*), dat zij enkel uit nijd, en niet om der geregtigheid wille, hunnen Bisfchop vervolgden , bedoren zij , dat deze zich vrijwillig, indien hij zulks begeerde, zon kunnen regtvaardigcn. Volgens anastasius riepen alle Prelaten , toen het rot een onderzoek over leo komen zou, uit, dat zij zich niet vermeten wilden, den Apostolifchen doel, het hoofd van alle Gemeenten , te oordeelen : want hij kon, gelijk het altijd gebruikelijk geweest was, van niemand geoordeeld worden, alhoewel hij allen oordeelde, leo zelf verklaarde zich de oude gewoonte te willen volgen, en bereid te zijn, zich van alle befchuldigingen te zuiveren. Den volgenden dag üerhalve , betrad bij , in tegenwoordigheid dezer Vergadering , en van vele andere Romeinen, den 3redikdoel in de Pieterskerk, en het Euangelie in

de

(*) Annal. Lambec. ad. a. 800. 1