Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

H9

Kathart of Cathari is een ander van deze namen, welke de Manichee'èn, van de Paulicianen afdammende , reeds in de Xlde eeuw in Italië gevoerd , zullen hebben. Ondertusfchen is de oorfprong van i dezen naam onzeker. Indien Cathari de regte fpelling ware , dan zou deze gezindte dien naam zelve aangenomen hebben, om daar mede de zedelijke reinheid of zuiverheid van hare gemeente te kennen te geven. Verfcheidene andere verklaringen van dezen naam zijn niet waardig genoemd te worden; 'er ; zijn heel zonderlingen onder, als bij voorbeeld, dat Kat har us hetzelfde zou zijn als Kater, hetwelk . dan een mannelijke kat, dan een boldergecst zou beteekenen, en aan deze Ketters zou gegeven zijn, . wegens hunne nachtvergaderingen, mosiieim gist, i dat de ware naam zou zijn Gazari of Chazari, naar het Krimfche Schiereiland, hetwelk in de middeleeuwen Chazaria of Gazaria genoemd werd. Op 1' dit eiland waren ook Paulicianen of nieuwe Manichee'èn, en gelijk zij uit Bulgarië in Italië gekomen , ook Bulgaren genoemd zijn, zoo zullen zij naar het Schiereiland Gazaria Gazari genoemd zijn geworden. Waarfchijnlijk is van dezen naam bet woord Ketter oorfpronkelijk.

Ondertusfchen, hoe veel men ook in later tijden I van Manichee'èn gefchreven heeft, die zich reeds li in de Xlde eeuw in Italië verbreid hebben, men I vindt evenwel even min eene geheele gemeente of genootfchap van dezen aard in Italië als in Franki ryk, en fchoon de Manichee'èn in de Xllde eeuw duidelijk genoeg van eene vroegere verfchijning derK 3 zel-

IV

BOEK II

Afdeel.

VI Hoofdft. naC. G. jaar 814.. tot 1073.

Kathariof Cathari.

stRARuea tnderen ïlsKetters verbrand.

Sluiten