is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHI F, D 'E N I S. (Oft

tuur mede, naar mate hunne zeden die verdienden; maar thans worden zij niet met betrekking tot God, ■maar naar gunst, verkoren (*)."

calixtus bekrachtigde in het jaar 1123 het geflotene verdrag van Worms op eene Kerkvergadering in de Lateraanfche Kerk te Rome. Behalven den twist over de Investituur, door welks einde hij zijne regering vermaard gemaakt heeft, had hij ook deel in eenen twist, welken de Engel fche Aartsbisfchoppen van Kanterbury en Tork hadden over de onafhankelijkheid. In het jaar 1072 befliste een Pausfelijk Legaat ten voordeele van den Primaat van Kanterbury. Maar thurstan, die in het jaar 1118 Aartsbkfchop van Tork geworden was, handhaafde de regten van zijnen Stoel, waar in hij door paschalis II onderfteund werd. Toen in het jaar 1119 de Kerkvergadering te Rheims door caltxtus II gehouden werd, liet hendrik I wel toe, dat de Aartsbisfchop thurstan bij dezelve tegenwoordig zou zijn, doch op voorwaarde, dat hij zich van den Paus niet zou laten wijden, evenwel gefchudde dit kort daar na te Rheims. hendrik verbood hem om deze reden, ooit weder in Engeland of in het Hertogdom Normandie te komen. In dit Hertogdom te Gifors hield de Paus niet lang daar na een mondgefprek met den Koning, wien hij toegaf, dat hij geen Legaat naar Engeland zou zenden, ten zij op begeerte van den Koning, en wanneer deszelfs Bis-

fchop-

(*) Arnold. Luhec. Contin. Chron. Slav-or. Libr. III. ap. 17.

. G 3

V

BOEK IV

Hoofdft. na C. G. Jaario73« tot 1517.