is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

boek IV

Hoofdft. na C. G. Jaar 10 73, tot J517,

102 KERKELIJKE

fchoppen niet in ftaat mogten zijn, zekere zaken van belang tot ftand te brengen. De Paus verzocht., dat hendrik Thurstan weder wilde herftellen , hetwelk de Koning weigerde, omdat hij gezworen had, dit nooit te zullen doen. De Paus geloofde, dat het genoeg was, als hij den Koning verzekerde, dat hij Paus was, (ego Apostolicus fum,) en dat hij den Koning van dezen eed ontflaan wilde. De Koning verzocht tijd van beraad, en liet den Paus toen melden, dat het tegen zijne eer ftreed, zulk een ontflag aan te nemen, dewijl niemand den anderen op zijnen eed gelooven zou, als men aan zijn voorbeeld zag , dat die eed te niet gedaan kon worden; alleen wilde hij, om des Paufen wil, dulden, dat thurstan in het bezit van het Aartsbisdom Tork herfteld zou worden, mits dat hij naar Kanterbury gaan, en aan den Aartsbisfchop aldaar gehoorzaamheid beloven zou, zoo als zijne voorzaten gedaan hadden. In het jaar 1120 verklaarde de Paus de Kerk van Tork onafhankelijk van het Aartsbisdom Kanterbury, en gelijk de Monnik eadmar van Kanterbury verhaalt, in het volgende jaar gebood hij de herl'celling van thurstan, op ftraffe van den ban, waar op het dezen gelukte, te Tork weder te keeren, doch onder voorwaarde, dat hij geenen Godsdienst zou bedienen buiten zijn eigen Kerspel, voordat hij aan de Kerk te Kanterbury voldoening gegeven had (*), doch deze voorwaarde heeft hij nooit volbragt. ca(*) eadmer. Hist. nov. Libr. V. pag. 04. post Anfelmi Cant. Opp.