Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 231

^elfchap van jezus is fpoedig te niet gegaan, en moet niet verward worden met de Jezuaten, eene veel ouder orde, die eerst in het jaar 166S afgefchaft is, en van welke op hare plaats gefproken zal worden.

Het was ongetwijfeld ter bevordering van zijn groote hoofddoel, den Turkfchen oorlog, dat pius met ferdinand, Koning van Napels, een voordeelig verdrag floot, waar bij hij hem door eene oorkonde van October 1458 het Koningrijk van Napels overliet, tegen den gewonen Wallen - eed; maar bij het uitfterven van zijn mannelijk kroost zou het Rijk aan de Roomfche Kerk vervallen; hij of zijne erven zouden ook nooit het Keizerrijk, of de heerfchappij over Lombardfè en Toskanen aannemen. Jaarlijks zouden aan den Paus 8,000 oneen gouds als leenfchatting betaald worden, en elk derde jaar, tot eer blijk, dat de Paus als Opperheer van het Rijk er kend werd, zou hem een fchoon wit paard, (Telle] aangeboden worden , en meer dergelijke. Om zich vat de genegenheid van den Paus te meer te verzekeren trouwde deze Vorst in het jaar 1461 zijne onechti dochter aan eenen Neef van den Paus, en gaf aai denzelven het Hertogdom Amalfi, benevens he Graaffchap Celano, tot een bruidfehat mede, en be noemde hem tevens tot Opperrigter, (Gran Glusli ziere,) van het Rijk.

Paus pius kwam in Mei des jaars 1459 zelve 1 Mantua, alwaar hij niet alleen de eerfte, maar 00; een tijd lang de eenige was van het verwachte groc te gezelfchap, alzoo weinige Europifche Vorste P 4 hi:

V

BOEK iv

Hoofdft. tia C G. Jaar 1073. tot 1517-

De Paus

erkent

FERDINAND als Koning van Napels.

I

l

t

- Twist tusc fchen den Keizer en * MATTHIAS

^ Koning it

Sluiten