Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 349

vijftiende eeuw hebben voortgeduurd tot heden toe. Zij heeft door alle die tijden heen gekromd gelegen onder het juk der dwingelandij, dat haar was opgelegd. Gehaat waren de Griekfche Christenen bij de Mohammedanen, gelijk de eerfte Christenen bij de Joden, en daarna bij de Heidenen. Alleen het onderfcheid was , dat , hetgene de eerfte Christenen niet hadden kunnen doen, daarentegen de Griekfche Christenen de bloedigfte vervolgingen konden afkoopen. De bijzondere vrijheid van godsdienst kostte hur jaarlijks onberekenbare geldfommen.

Waren derhalve de Griekfche Christenen door de Turkfche overmagt zoo niet - gedrukt, hoe ligtelijfe zouden zij bij de herleving der wetenfchappen in de zestiende eeuw tot een volk zijn gevormd geworden, gelijk aan dat der oude Grieken, hetwelk in de ge fchiedenis voor het verlichtfte gedeelte des mensch doms van zijnen tijd bekend ftaat! Maar nu heef de onderworpenheid der Griekfche Christenen aat den ijzeren fchepter van het Turkfche Despotismi hen zoo gedwee gemaakt, dat zij geene de minfti beweging hebben durven ondernemen, om aan we tenfchappelijke oefeningen, ter vorming van hunnet geest, bij een ijverig onderzoek der waarheid , ii ernst de hand te flaan. Nog munten zij, gelijl hunne vroege voorvaderen , uit in gezonde gavel van verftand. Zij zijn vlug van aard, vernuftig fcherpzinnig, fchrander. Maar het vermogen, on bij een bedaard nadenken over belangrijke onderwei pen juist te oordeelen, fchijnt door de overheer fching der Turken in hen geheel gekrenkt te zijn

He

naC. G. Jaari552. tot 170a.

Vervolg,

L

t l

l

I l

t

Sluiten