Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

Staat in 't algemeen en nog wel meest de Provincie van U Ed. Gr. Mog. in 't byzonder zouden kunnen gebracht worden , van door eenen onzer magtigftenNabuurenmet Krygsvolk overvallen en dus het toneel te worden van de onheilen welke van de vyandelyke inrukking eener vreemde Krygsmagt te dugten Haat.

Wy vertrouwen dat UEd. Gr; Mog. dit Ons verzoek zullen aanmerken als alleen fpruitende ter behartiging van de belangens der Republicq in 't algemeen en van UEd. Groot Mog. Provintie in 't byzonder.

Waar mede

Edele Groot Mogende Heeren!

Wy UEd. Gr. Mog. bevelen in Godes Heilige Protectie. Campen den 14 September 1787. (Onder ftond) Uw Ed. Gr. Mog. byzondere Goede Vrienden Nagebuuren en Bondgenooten.

Ridderfchap en Steden de Staten van Overysfel. (Lager fond) Ter ordonn van Dezelve (Was getekend) Derec Duimdar.

F 2 Trans-

Sluiten