Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAKEN. *3*

Eeuwig Euangelie der Franciskanen. Twist van joachim, Cistercienfer Abt, over dit boek, XVIII. 105. Wordt aangevallen door willem van St. Amor, 108.

Exarchen, van welke Metropolitanen deze een naam was, X. 152.

Exorcismus of Duivelban, gefchillen over denzelven , XXIV. (V.)

F.

Familisten, berigt omtrent dezelven, XXIII. (IV.) 205-208. Farnovianen , derzelver oor-

fprang, XXIII. (IV.) 249. Feestdagen, welke de eerfte en

latere Christenen gevierd heb.

ben, I. 349- H. »S. nI- 98.

387. VII. 28, 29-31. X. 263. Feest en heilige dagen in het

jaar 813 vastgefteld, XII. 116. , van allerzielen vooi

Clugny en alle de daarvan af

hangende kloosters, in de Xd<

eeuw ingefteld, XIV. 16-83

en andere feesten , ald. « der regtzinnigheid, ii

de Griekfche kerk ingefteld

XIV. 178.

. nieuwe feest en heilig

dagen ingefteld, XVIII. 381 Feest der Gekken, 382. Ezel feesi, 384. Feest der Lidteek nen van den H. franciscu!

386. Pogingen om die te doe

verminderen, 388. FUippisten, wie deze warer

XXIII. (IV.) 115. U9. . geven een ftereoma

grondflag van hunne geloo

belijdenis in het licht, XXIII. (IV.) 118. Worden uit Sakfen verdreven, 129. 131'. Flos Theologie?, een foort van zedekundig woordenboek, XIX. 185.

Fontenisten, eene kamer der Rhethorijkers te Gent fchrijft eene vraag uit, XXII. (III) 39«

Fontevraud, gefchiedenis van de orde van Fontevraud, XVIII. 36-42.

Formulier van eenen banvloek in eene Synode te Aken opgefteld,XXII. (III.) 7Franciskanen, gefchiedenis van deze orde, XVIII. 68. enz. Voorregten aan deze orde verbonden, 89. Talrijkheid der orde, 91. Haat der andere Geestelijken tegen hun, 92. Twisten met de Univerfueit van Parijs, 97- Verdedigingsfchriften voor de Bedelmonniken, 101. io?. Twist over het boek: het eeuwig Euangelie der Franciskanen , 105-109. i Onderlinge verfchillen van hun, 111. Zie ook Spiritualen in 129. Hun twist met Paus

1 joannes XXII. 135. i4°.Her, vorming van deze orde, 143.

i pogingen aangewend ,

2 om deze orde te verbeteren, . XXIII. (IV.) 316.

r- Franciskaner Barrevoeters, berigt omtrent dezelven, XXIII. , (IV.) 324-

n Franfche taal, waaruit gevormd,

XIII. 77- 78. 1, Fatricelli, hun oorfprong,XVUI.

118. Velen verliezen door de of Inquifitie het laven en worden :s- verbrand, 133> „ p . Ge-

Sluiten