is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VANPEB.SÖNEH, 4*i

Terkoren, XVI. 263. Sterft, 278. Twee Roomfche Koningen verkoren na zijnen dood, 279.

Willem van St. Amour, Doctor der Sorbonne, verdedigt de Univerfiteit te Parys tegen de Bedelmonniken,XXIII. 99. Aanmerking omtrent zijn Boek over de gevaren der laatfte tijden. ald. en 100. Valt bet Boek aan, het eeuwig Euangelie, 108.

Willem Occam, fcholastiek Godgeleerde, XIX. 148.

Willem, Bisfchop van Utrecht, kiest de zijde van den Keizer h;:ndrik IV in deszelfs gefchilier, me' Paus gregorius VII. XXII. (III.) 2.

Willem, Prins van Oranje, vertrekt naar Frankryk als gijzelaar; ontdekt den toeleg om de ketters uitteroeijen , XXII. (III.) 152- Wordt tot Stadhouder aangefteld, 155-

«— zijn gedrag in den

burgeroorlog in Frankryk, 246. 247. Beklaagt zich over de woede van zijne geloofsgenooten in eenen brief aan kalvyn, 248. Verzet zich tegen de geweldplegingen van zijne partij, 250. Waarfchuwt door eenen brief den Admiraal de coligny , om bij de voltrekking van het huwelijk van hendrik IV. niet ten hove te komen, 255. Willems, (Vofkje) befchuldigd willem dirkszoon bardes van Ketterij; wordt in den Haag gevangen en ge-

ftraft, XXII. ( III. ) 163.

Wilmot, (Johan) Graaf van Rochester, deszelfs Deïstifche gevoelens , XXIV. (V.) 92.

Wilfrid, predikt het Euangelie onder de Friezen, XL.

Winfrid of wunfrid, zie

b01sifacius.

Winfried, federt deszelfs prediking is het chris'en iom in Nederland gevestigd, XXIL (III.) 1.

Wingen, (Godefried) opfteller van de Nederlandfche Geloofsbelijdenis, XXIL. (III) 168.

Winshemius , ( Vitas) bevordert de Hervornrng in Hongaryen, XXIIL (IV.) 4.

Wit, (Jan de) een Monnik ftaat tegen de inbeeldingen van hendrik mande op» XXIL (III.) 25

Wit, (Pieter de) te Am* fterdam ter dood gebragt, XXIL (III.) 293-

Wits, (Herman) of witsius, Hoogleeraar te Franeker, poogt de Coccejaanfche wijza van Bijbelverklaring te hervormen, XXV. (VI.) 137. .

deszelfs verdienften in

de Godgeleerdheid, XXV.; (VI.) 159.

Wittichius , ( ChristOphorus) Hoogleeraar te Leyden, bevordert de Cartefiaanfche Wijsgeerte in de Godgeleerdheid, XXV. (VI.) 158.

Wladislaw IV. Koning van Pt-