is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 over de VERKEERING

verwekt in ons oplettendheid op den loop van het menfcheliik hart , i'cherpt onzen opmerkenden geest , gewent 'er ons aan, om met allerlei foort van menfchen te kunnen verkeeren , zonder iemand te beleedigen en zonder beleedigd te worden. De waare en tevens braave oude hoveling verdient indedaad onze hoogachting , en men heeft niet noodig de vlucht te nee men in de woestijne , noch zich in ftudeer - vertrekken op te duiten , om den naam van Wijsgeer te durven draagen. ja! zonder eenige kennis van de groote waereld kan alle de geleerdheid , welke wij in onze ftudeer - vertrekken opdoen, alle menfchenkennis, die wij uit de boeken haaien , zeer weinig baaten. Ik zou dus aan eiken jongen man , die door eene edele eerzucht , verlangen naar waereld- en menfchenkennis en begeerte om nuttig en werkzaam te zijn , bezield wordt, aanraaden , ten minften voor eenigen tijd het grooter tooneel te betreeden , al ware het ook Hechts, om ftoffe te verzaamelen tot opmerkingen , die eerlang in den ouderdom zijnen geest bezig houden en hem in ftaat Hellen kunnen , zijnen kinderen en kindskinderen , die misfchien gefchikt zijn om aan hoven en in groote Heden hun geluk te zoeken, wijze lesfen te geeven.

VIJF-