is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen van den graave van Ferrieres-Sauveboeuf, in Turkye, Persië en Arabië, van 1782 tot 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Turkyèn, Perfiën en Arabiën. 209

gedeelte van Perfië door zijne wapenen had onderworpen en zig door het andere deed ontzien, befloot, zonder bedenking, de Turken te verontrusten : hij dreigde Bagdad onder oude voorwen dzels, en gaf den Kan van Schiras bevel om Bas fora aantetasten. Deze afwending was wél overlegd in eenen tijd, waar in de Octomanifche Troupen, beftemd tot bewaring der grenzen van Georgië, zig met de Perfen in Oorlog zouden bevonden hebben.

De Groote Heer, den flag willende afkeeren,' die het Rijk van den kant van Perfië dreigde, had aaa AUmourat Kan gefchreeven en verzogt, eene verbindtenis met hem aantegaan; maar de geen, die met deze zending gelast was, werd in de gevangenis gezet, in plaats, dat men hem antwoord gaf.

De Prins van Georgië, door de beloften van den Rusfifchen Agent gewonnen, begaf zig onder de befcherming der Keizerin, die hem eene kroon en eene fcepter, welken de Georgiërs voor eene Priestersmuts en eenen wapenknods hielden, zond, om de Souverainiteit te verbeelden, welke zij hem fcheen te laaten, en tevens Troupen naar Kaket deed trekken, zonder dat dezelven aldaar onder de bevélen van den Prins Heraklius waren, die ze zonder het minste wantrouwen ontving.

I. Deel. O W