is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen over de gewigtigheid der staatsomwenteling in Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9* )

OVER DEN

SLAAVENHANDEL

E N D E

SLAAVERNY.

De Slaavenhandel kan nimmer te ftreng berispt worden. Het is een handel, welke, gelyk die tot nu toe gedreeven is, met recht beleedigende voor de menschlykheid, wreed, godloos, en duivelsch mag genoemd worden. Ik heb met het uiterst genoegen vernomen, dat de Vereenigde Staaten middel beraamd -hebben om dien te beletten, ' en om de haatelyke Slaaverny, welke dezelve veroorzaakt heefV, te vernietigen. Zy zullen niet eer, dan nadat zy dit tot ftand gebragt zullen hebben', de vryheid, voor welke zy geftreden hebben , recht waerdig moogen geoordeeld worden. Want het is onbetwistbaar waar, dat, zo zy het recht hebben om eenige menfchen in flaaverny te houden, anderen ook het recht gehad hebben om hen daarin te houden. Ik begryp ondertuslchen zeer wel, dat deeze groote verandering niet eensklaps kan gefchieden. Ik begryp, dat de vrylaating der Negers