is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

in Auguftus 1789, onder dezelvcn een groot aanzien. Hij bezit een fchoone ftem, heeft eene goede manier van voordragt, en, offchoon zijne redevoeringen dikwijls van menfehenverftand ontbloot zijn, zo trekt hij toch altoos de'opmerkfaamheid van het gepeupel tot zig, dewijl hij deszelfs driften vleit, tegen order en ondergefchiktheid raast, en tot plunderen opzet. Wanneer een lid, in de eerfte vergadering, eene redevoering fraai voordroeg, doch die van waare welfprekendhcid en redeneerkunde ontbloot was, was Mirabeau gewoon te zeggen éceutez Tetoquence du Dunton. (6j

In alle volksbeweegingen, die zedert vier jaren in Parys hebben plaats gehad, was Danion de werkfaamfte ophitfer van het gepeupel; hij predikte altoos moord en roof. Het hotel de Castries in Oclober 1789, en het veld van Mars in Julij 1791 waren meer dan eens de vertoonplaatfen zijner werking, en kunnen overvloedig den ijver en den aart van zijn patriotismus bewijzen. Hij verkreeg, door de proeven van zijne volksliefde, de agting van de Club der Cordeliers, bij welken hij dikwijls de eer had, Prefident te zijn. De club der Cordeliers, offchoon op ver na niet te vergelijken met die der Jaeobijnen, in kunst en behendigheid, overtreft deze nogtans, zo dit mogelijk is, in boosheid, en verfoeielijke grondbeginfelen. Een plaats uit de redevoering van banton, die hij op het veld van Mars aan het volk hield, kan ons eenig denkbeeld van zijne welfprekendheid als

volks-

(6) Hoort eens, dat is Dmtons welfprekendheid."