is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 a HISTORIE

voorwendzel dat Elizabeth onwettig was ," en gevolglyk onwaardig tot de Kroon.

Vr. Had Koningin Maria eenige wettige eiflchen op de Kroon van Engelant.

Ant. Zy was kleindochter van Jakobus IV., en van Margariet, oudtfte dochter van Hendrick III.; en uit kragte van dat regt, wierd Jakob Stuart, zoon van Koningin Maria, voor erfgenaam van de kroon verklaart, na de dood van Elizabeth.

Vr. Verhaal noch eenige verdere omftandigheden aangaande die Koningin ?

Ant. Weduwe zynde, door de dood van Francois II., zoo keerde zy weder in Schotlant, daar zy Koningin van was; dat Koninkryk was' toen in tween gefcheurt , te -weten de Roomfche Katolyken, en de Proteftanten, by de eerfte van welken zy haar voegde; doch haar zeiven te zwak kennende om de laatften tegenteflaan, welke Jakob Stuart, ende Grave van Murey , haar baflert broeder , aan hun hooft hadden , zoo huwde zy met Hendrik Stuart , Lord Damley , zoon van den Graaf Lenox , de aangenaamfle man van Groot Brittanien.

Vr. Bragt haar Huwelyk haar niet in nieuwe onluften.

Ant. Ja: zy had een ongemeene afkeer vóórhaar'nieuwen bedgenoot, die wel haaft bekend wierd. Hendrik , aan zyn kant vatte jalouzy op tegens David Riczo, een zoon van een Muzikant van- Turin, die zich zoo wel by de Koningin wift in te dringen dat zy hem eerften Minifter maakte; zoo Buchanem geloof verdiend , zoo had zy een

oneer-