Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

OPHELDERING VAN

pp den hals haalde; die teugeloos en wild in de ke» tens woedde, welke hy zich zeiven gefmeed hadt; die zoo veele menfchen gedeeltelyk vermoord, ge? deeltelyk ongelukkig gemaakt heeft; ookdeze.komt thans in Berlin voor den dag, en geeft zyne Levensgefchiedenis uit, welke eiken Patriöt, eiken Duit^ fcher, tegen de borst ftoot en beleedigt. (*)Dezel-< veis, in haar' uitwendigen vorm ruw, hitter, on-

ftoii

(*) Trenk heeft zekerlyk zyne zaak alszins te ver ge-, trokken. Doch neemt men zyn lyden ih overweging, zyne verliezen, zyne bekommeringen deswegens, zyn Temperament, zyne vuurige verbeeldingskracht, zyne roemzucht, zyne herinneringen, zyn ééns vooral diep geworteld misnoegen, zyn' ouderdom , zyn ftyf en onbuigzaam

gevoel benevens eenige Staatkundige afpecten in

Merlin :. ———• dan ontfchuldigt men veel van zyne gebreken, dan befchouwt men ze als zwakheden, als. de. uit* bersting van eene lang geperste ziel —'■ men fchenkthem medelyden; ja men zo^u geern zien, dat men hem niet als eenen voor lang vermaarden bedrieger, daar grossing voor bekend ftaat, hadt voorgedragen. ■ Ondertus-» fchen, elk vogeltjen zingt, zoo als het gebekt is! * Ook kan het toch niet fchaaden, wanneer een bejaard man van ondervinding *—— die zeker iet geheel anders is, dan een uit medelyden van een vroom zusjen onderhouden

fchryver *i de meening van zyn hart recht uit zegt,

hoewel naar de omftandigheden ■ ■ ■ eum grano falis. By de Hoven is men'buiten dien hardhoorend door al het gedruisch, of door vlyery; of men klopt iemand . j tot grooten dank , . op de vingers. Gouden daozen en ringen zyn voor heel andere lieden, dan voor den rrrge* digen openhartigen Patriot,

A. v. d. Pvs

Sluiten