Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o ALCIlilABEs.

het verlies zyner rechtehand gekogt heeft, en welks fchade door ons ondankbaar Vaderland is vergeeten geworden! — ö socrates! wanneer ik my zulk eenen Ongelukkigen voorftelle; eertyds een vlytig, werkzaam Burger, thans verarmd door onvermogen! — Wanneer ik my hem verbeelde, als Egtgenoot en Vader, op den middag zonder brood! — Wanneer ik zie, hoe hy den ryken icleanthus, die zo even een kostlyk Thesfalisch Paard gekogt heeft, om byftand aanfchreit, en hoe deeze Rykaart, met dezelfde hand, die deezen ongelukkigen Krygsheld den minften penning weigert, een gansch Talent voor een Paard daarheen fmyt; — kunt gy het my dan kwalyk duiden , wanneer ik van verontwaardiging gloeie?

Socr. Ik kan deeze verontwaardiging goed keuren. Verzogt hy u ook om een Aelmocs?

Alc. Hy deed zulks. ,,Zoon van

„klinias! zei hy tegen my, uw Vader „ en Oom hebben my gekend als een Man,

„ die

Jonien behaalde. Dit klinkt een ivêinigje brommende, doch in de daad was het waarheid, want, volgens Tttii c id id es , had Samos byna aan Alhenen de Heer- , fchappy ter Zee ontwrongen.

Sluiten