Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22$

haaraangebooren aart, 'er fpytiglykdelip va» trok, maar myn waarde Rozaliï betoonde 'er my te meerder hartelyke vriendelykheid om. Echter gaf dit nieuw geval aanleiding, dat wy ons voorgenomen vertrek uit Parys, een da" eerder als bepaald was, kwamen te vervroegen, nemende vooreerst onze Reize op OrUans; van welke aanzienlyke Stad en Provintie, ik by den aanvang van het Twetde Deel, de voornaamfte Byzonderheden wederom zal aantekenen.

Einde van het Eerste D e s t,.

Sluiten