Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER

GEDACHTENISSE VAN MYNEN VRIEND en KUNSTGENOOT,

DEN HEERE

LUCAS PATER

Een fchrandreDichter, voorde fchoone kunst geboren;

Door oefeningbefchaafd; wiens dichtroem glansryk blonk; Die door zyn zuivre taal het harte trof door de ooren

Als ze,in zyn vaarzen,door het ruim des fchouwburgsklonk Die, oordeelkundig, met vernuft vermaakte en ftichtte;

In 't ernstig' deftig was, in 't boertend' zedig bly; De jonge Dichtren gaarne op 't minzaamfte onderrichtte,

En kundigen vergastte op keur van poëzy; Die , nederig van hart by 't hooge kunstvermogen,

Nooit waanwys was, nooit fprak op meesterlyken toon; Geen' roem zocht, die van zelv' hem is in d'arm gevlogen ;

Het waare kenmerk droeg van Febus echten zoon;

Die

Sluiten