is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven van Reinier de Klerk, gouverneur generaal van Nederlands Indie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* B Y L A G E N.

dat de Gouverneur Nuyts het met den dood zoude moeten bekogt hebben,"en alles wat men nog voor hem zoude hebben kunnen doen, eenlyk was geweeft, om de manier der Executie in onthoofding, jn fteede van ge-

kruyft te worden , te doen verwiflelen. ^ 't Is ongelooflyk, wat vreugde men op Batavia gevoelde over de te rugkomft haarer Neegen welgelaaden Bodems met al haar Manfchap, ja zelfs de Formofafche Gyzelaars, en boven dien hoorende, dat den Keyzer zig met haar bevreedigd hadden, ja zelfs teegen den Autheur van al het kwaad, dat hun overgekoomen was; het is een gewoonte der Compagnie Jaarlyks

een gefchenk aan den Keyfer te ftuuren

Zy zond 'er een het jaar daar aan, zynde anno

1636. veel koftelyker als na gewoonte;

onder anderen was daar onder een kroon van Spiauter met 30. armen, een aardig en weergaloos ftuk, zo ten aanzien van het Cierlykwerk als desfelvs hoogte die van 14. voeten was. — het gebeurde nu, door een wonderbaar geluk, dat dit gefchenk ten Hove kwam, als men juiffc' doende was den uytvaard des overleeden Keyzers gereed te maaken , de Vader namelyk van den Regeerenden Keyfer, aan dewelke men een Lykftatie moeit doen op het allerpragtigfl als 'er ooyt gezien was; en dit ftuk verrykte

bo: