Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 234 >

jaar of ouder — en nog anderen bij het ontvangen van een ambt — en zo is het ook met de kunde of wetenfchap — zo, dat ik maar zeggen wil, gij moet de natuur aan zich zelve overlaten; Profesfor piseiii heeft phijpsch gedemonjireerd, dat onze aardbol federt de laatfte jaaren meer naar het Noorden gekeerd is, en dat federt de bijzondere deelen eenigermate van aard en werking veranderd zijn — dit, mijn Heer! moest ge meer in agt nemen, dan zoud ge zo fterk op geene kunde aandringen en de onkunde zo roskammen — en om u een ftaaltjen te toonen, zal ik u eens een gevalletje mede deelen, dat ik onlangs gehad hebbe. — Weet dan, mijn Heer! ik was in gezelfchap bij mijnen vriend arrogans. — Onder een vriendelijk pijpjen zittende, komt Domine met den Ouderling; NB. zij deeden huisbezoeking; — arrogans vliegt van den fioel — komt binnen Heeren — hoe vaart Domine ? — tegen den Ouderling — hoe vaart den jongen Heer ? — heel wei — en Vader en Moeder? ook wel. — Mijn Zoon had u gisteren avond verwacht — Vader en Moeder wilden het niet hebben — nu komt dan dezen avond —

ik zal 't Vader en Moeder vragen. . Domine ging

vervolgends met den Ouderling zitten, — deed zijn gewoon aanfpraakjen en accepteerde met den Ouderling een pijpjen te rooken. — Wij geraakten in discours over het onderwijs der jeugd, vervolgeuds over de vlugheid van het ééne kind boven het andere — dat ook de één later dan de ander wijs wierd enz. — Domine verhaalde ons hoe vroeg hij reeds de taal der Romeinen en der Grieken , en der Hebreërs magtig was — hoe hij met zijn zeventiende jaar reeds openlijk gedefendeerd hadde, dat de Engelen op den vierden dag waren gefchapen, en dat hij daar voor met eene bul van S. S. Theol. Doüor is vereerd geworden. Zie hier onze redening.

Hi-

Sluiten